පාද
සියලු ප්රවර්ග
පාද

අප අමතන්න

මුල් පිටුව>අප අමතන්න

NMFIRE-චීනය

 

එක් කරන්න : No.45 ෂී චොං පාර, ක්වන් ටෑන් වීදිය, සැංසා, හුනාන්, P.R. චීනය 410100

Tel : 0086-731-84091726


තැපැල්: [email ආරක්ෂා]  (ක්ලෙයාර් ලියු)  

      [email ආරක්ෂා]  (ටොන්්ග්ව (මහතා.)  මැර: +86-15173215037


වෙබ් : www.nmfirepumps.com